POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

Polityka prywatności i regulamin

1. Polityka Prywatności serwisu numerwyszukaj.pl
2. Administrator strony numerwyszukaj.pl nie zbiera żadnych danych osobowych swoich klientów ani żadnych osób trzecich.
3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
5. Strona internetowa numerwyszukaj.pl wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie numerwyszukaj.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
6. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
7. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej numerwyszukaj.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.
8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9. Zarządca strony internetowej numerwyszukaj.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
10. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie numerwyszukaj.pl
11. Cena zakupu pakietu dostępu to 30,75 zł z vat. Zakup możliwy jest przez wysłanie sms. Cena jednostkowa 1 sprawdzenia to 31 groszy z vat
12. Obsługę płatności w serwisie prowadzi firma Adconnect Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciołka 12/428 01-402 Warszawa KRS 0000725198, REGON 369802050, NIP 5272844973